Szállítási feltételek

A szállítási idő -amennyiben a termék raktáron van- úgy megrendelés leadását követő naptól kezdődő 2-5 munkanapon belül.

Azon termékek vonatkozásában, amelyek átmenetileg nincsenek raktáron a várható szállítási időről az eladó e-mail formájában értesítést küld a felhasználó megrendelésben megadott e-mail címre. Felhasználó a várható szállítási idő ismeretében jogosult eldönteni, hogy leadott megrendelését továbbra is fenntartja-e.

Amennyiben a várható szállítási idő ismeretében felhasználó úgy dönt, hogy a megrendelését nem tartja fent, úgy jogosult a szerződéstől elállni, köteles azonban az elállási nyilatkozatát az eladónak legkésőbb a várható szállítási időről szóló tájékoztatás „kézhezvételét” követő 24 órán belül megküldeni. Amennyiben a felhasználó ez elállási nyilatkozat megküldésével késedelembe esik, úgy köteles az eladó ebből eredő összes kárát megtéríteni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben kifejezett elállási szándékát nem jelzi eladó felé az erre megadott határidőben, úgy az eladó a várható szállítási időt elfogadottnak tekinti és a termék beszerzéséről gondoskodik.

A felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a felhasználót terhelik.

Az árucikkek cseréje, szavatosság

Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az eladó díjmentesen kijavítja vagy kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget felhasználó nem kívánja igénybe venni úgy megfelelő mértékű árleszállítást igényelhet eladótól vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásra nincs lehetőség. Elállás esetén a termék  vételárát banki átutalással az eladó 30 napon belül visszatéríti.

A szavatossági igényekre egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

A vásárlástól való elállás joga

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelettel összhangban, a felhasználó jogosult a megrendelt termék vonatkozásában kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától, úgy és akként, hogy a termék megvásárlásakor kapott számlát a termékkel együtt visszajuttatja az eladó részére. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségei a felhasználót terhelik. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat minden esetben meg kell téríteni.

Elállás esetén az eladó a kifizetett vételárat banki átutalással visszatéríti legkésőbb az elállást követő 30 napon belül. Elállás esetén az eladó a termék kiszállításának költségét nem téríti meg.

- szállítás:

1. Személyes átvétel, hetente 2 alkalom.

2. Biciklis futár. A házhoz szállítás költsége 1 500 Ft lesz Budapest területén, a megrendeléstől számítva két napon belül.

3. Postai úton. Ez esetben a matrac árát és a postaköltséget előre át kell utalni.

Securius Kft. OTP Bank, 11742173-20171546-00000000.

A közlemény rovatba pedig be kellene írnod a neved és a rendelt matrac méretét. (A postaköltség 1 db matrac esetén 1690 Ft)